ព័ត៌មានថ្មីៗ


Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/bpccambodia.com/public_html/wp-content/themes/angkordesign/template-parts/blog-post/blog-post-list-item.php on line 8

រីករាយពិធីបុណ្យចូលឆ្…

រីករាយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ

អ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃអនាគ…

ដើម្បីរក្សាតម្លៃស្នូលនៃសមត្ថភាពរបស់ឧបសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន យើងបានផ្តោតសំខាន់ទៅលើការក…

ពួកយើង រៀនពីអតីតយុទ្…

ជាមួយនឹងតម្លៃស្នូលនៃ ភាពគង់វង្សយូរអង្វែង របស់ ឧបសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន–ការចែកចាយផលិតផ…

រីករាយទិវាសិទ្ធនារីអ…

រីករាយទិវាសិទ្ធនារីអន្តរជាតិ ជូនចំពោះនារីគ្រប់រូប! សូមអោយជួបតែភាពសប្បាយរីករាយ និ…

Happy Chinese New Year

សួស្តីឆ្នាំថ្មី ប្រព…

សួស្តីឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជនជាតិចិន! BPC Group សូមគោរព ជូនពរលោក-លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញ…

រីករាយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ

រីករាយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ

អ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃអនាគត

ដើម្បីរក្សាតម្លៃស្នូលនៃសមត្ថភាពរបស់ឧបសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន យើងបានផ្តោតសំខាន់ទៅលើការកសាងអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃអ…

ពួកយើង រៀនពីអតីតយុទ្ធជន

ជាមួយនឹងតម្លៃស្នូលនៃ ភាពគង់វង្សយូរអង្វែង របស់ ឧបសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន–ការចែកចាយផលិតផល,សេវាកម្ម, និងភាពជា…

រីករាយទិវាសិទ្ធនារីអន្តរជាតិ!

រីករាយទិវាសិទ្ធនារីអន្តរជាតិ ជូនចំពោះនារីគ្រប់រូប! សូមអោយជួបតែភាពសប្បាយរីករាយ និង ភាពអស្ចារ្យ​ រហូតទ…

Happy Chinese New Year

សួស្តីឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជនជាតិចិន

សួស្តីឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជនជាតិចិន! BPC Group សូមគោរព ជូនពរលោក-លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញាឲ្យមានសុខភាពល្អ និង…