ពានរង្វាន់ និងការទទួលស្គាល់

ចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភថវិកាដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា

ចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភថវិកាដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា

ការចូលរួមស្ថាបនាផ្លូវចូលទីលានចាក់សំរាមស្ទឹងមានជ័យ

ការចូលរួមស្ថាបនាផ្លូវចូលទីលានចាក់សំរាមស្ទឹងមានជ័យ

ការរួមចំណែកក្នុងការកសាងអគារសាកលវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម កំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង

ការរួមចំណែកក្នុងការកសាងអគារសាកលវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម កំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង

ការបរិច្ចាគធនធាន ជួយកសាងសមិទ្ធិផល សាធារណៈផ្សេងៗ លើវិស័យអប់រំ ព្រះពុទ្ធសាសនា គមនាគមន៍ និងសង្គមកិច្ច នៅខេត្តកណ្តាល

ការបរិច្ចាគធនធាន ជួយកសាងសមិទ្ធិផល សាធារណៈផ្សេងៗ លើវិស័យអប់រំ ព្រះពុទ្ធសាសនា គមនាគមន៍ និងសង្គមកិច្ច ន…

ការបរិច្ចាគធនធាន ជួយកសាងសមិទ្ធិផលនានា ក្នុងទីអាស្រម នៃខេត្តតាកែវ

សម្រាប់ការបរិច្ចាគធនធាន ជួយកសាងសមិទ្ធិផលនានា ក្នុងទីអាស្រម នៃខេត្តតាកែវ