ទំនួលខុសត្រូវ​របស់​ក្រុមហ៊ុន

ផែនការ ESG ថ្មីរបស់ពួកយើង – កន្លែងធ្វើការដើម្បីរកចំនូល និង សិក្សាបន្ថែម

នៅត្រីមាសចុងក្រោយ យើងបានអនុវត្តសកម្មភាពបណ្ដុះបណ្ដាល និងការអភិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់ (ឧ. សិក្ខាសាលារបស់អ្នកគ្រប់គ្រង) និងទំនាក់ទំនងបុគ្គលិក (ឧ. កម្មវិធីជប់លៀងមុន ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ) សម្រាប់ក្រុមការងាររបស់យើង។ យើងក៏បានធ្វើការស្ទង់មតិដើម្បីស្វែងយល់ពីតម្រូវការផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិតផងដែរ។ សរុបមក យើងខិតខំធានាថាកន្លែងធ្វើការរបស់យើងជាកន្លែងធ្វើការដើម្បីរកចំនូល និងសិក្សាបន្ថែម ។

ផែនការ ESG ថ្មីរបស់ពួកយើង – កាត់បន្ថយការ បញ្ចេញឧស្ម័នដែលមានសារធាតុកាបូនឌីអុកស៊ីត

ស្របតាមផែនការ ESG របស់យើងដើម្បីកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូន យើងបានកែសម្រួលការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនី និងការផ្លាស់ប្តូរអោយមានព័ណ៌បៃតង ។ យើងបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងជាច្រើន នៅកន្លែងធ្វើការរបស់យើងទៅជាកន្លែងដែលមានរុកជាតិ បៃតង។ ដើមឈើ និងរុក្ខជាតិត្រូវបានដាំដោយក្រុមការងាររបស់យើង។ យើងក៏បានលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការប្រែអោយក្លាយជាព័ណ៌ បៃតងបន្ថែមទៀតដែលត្រូវធ្វើទៅថ្ងៃអនាគត។

ផែនការ ESG ថ្មីរបស់ពួកយើង – កាត់បន្ថយការ បញ្ចេញឧស្ម័នដែលមានសារធាតុកាបូនឌីអុកស៊ីត

ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនធំ ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំៗដែលបានចុះបញ្ជីជាសាធារណៈចំនួន 2,000 ក្នុងពិភពលោកឥឡូវនេះបានប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះគោលដៅបំភាយ "net-zero" ដែលមានន័យថានៅឆ្នាំ 2050 ពួកគេនឹងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញ ឧស្ម័ន អោយនៅសល់បន្តិចតែប៉ុណ្ណោះ។ BPC Group គាំទ្រនូវគំនិតស្រដៀងគ្នានេះ ហើយបានចាប់ផ្តើមផែនការ ESG របស់ខ្លួន ជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតនៅក្នុងអាជីវកម្ម ។ ក្រុមហ៊ុន BPC Group បានដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីដំបូងរបស់ខ្លួន ("EV") ហើយរំពឹងថានឹងមានការប្រើប្រាស់ EV បន្ថែមទៀតនាពេលអនាគត។  

សុវត្ថិភាពការងារ ក្នុង ការដឹកជញ្ជូន

សុវត្ថិភាពការងារក្នុងការដឹកជញ្ជូនគឺជាការព្រួយបារម្ភចម្បងសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើងគ្រប់កម្រិត ។ ដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុន យានជំនិះនិងសំខាន់បំផុត និយោជិតរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំនូវ នីតិវិធីនៃការបើកបរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌនៃយានយន្ត។ យើងទំនាក់ទំនងយ៉ាង សកម្មជាមួយនិយោជិតរបស់យើងលើការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពផ្នែកដឹកជញ្ជូន។ ទិន្នន័យ និងមេរៀន ដែលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបានចែករំលែកជាមួយនិយោជិតរបស់យើងដូច្នេះយើងអាចស្វែងយល់ និងជៀសវាង កំហុសដែលកើតឡើងម្តងហើយ។ យើងក៏ផ្តល់រង្វាន់ដល់អាកប្បកិរិយាដែលគិតដល់សុវត្ថិភាពជាមួយ នឹងរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ផងដែរ។ គំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងនេះមិនត្រឹមតែរក្សាសុវត្ថិភាពអ្នកបើកបរ និងអ្នកពាក់ ព័ន្ធផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្លាស់ប្តូរអត្តចរិក និងការអនុវត្តរបស់អ្នកបើកបរ កែលម្អអាកប្ប កិរិយា និងបង្កើនជំនាញដើម្បីកសាងវប្បធម៌ "មានសុវត្ថិភាព" ផងដែរ។ ដូច្នេះ ជាមួយនឹងមូលដ្ឋានទាំង នេះ យើងអាចធានាបាននូវការដឹកជញ្ជូនទាន់ពេលវេលា និង "ទំនាក់ទំនងការងារប្រកបដោយសុវត្ថិ ភាព និងរីករាយ" ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យើង។

ត្រៀមខ្លួនជានិច្ចសម្រាប់អនាគត

ការផ្លាស់ប្តូរគឺគ្មានពេលបញ្ចប់និងជៀសមិនរួចឡើយ។ ដើម្បីឆ្លើយតបឱ្យប្រសើរឡើងនូវ ការសម្របខ្លួន ការរីកចម្រើនក្នុងយុគសម័យថ្មីនៃការផ្លាស់ប្តូរ យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងការផ្លាស់ប្តូរដែលមិនអាចទាយទុកជាមុន BPC Group បានបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់ដំណោះស្រាយប្រតិបត្តិការ អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ ក្រុមហ៊ុនតែងតែធានាឱ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនអាចបត់បែន ពង្រីក និងវិវឌ្ឍដើម្បីយកឈ្នះការប្រឈមដែលមិនទាន់អាចស្រម៉ៃបាន។ នៅឆ្នាំ 2021 BPC Group បានរៀបចំស៊េរីសិក្ខាសាលាជាបន្តបន្ទាប់។ អ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនជើងចាស់ត្រូវបានអញ្ជើញធ្វើជាគ្រូបង្វឹក ដើម្បីធានាឱ្យបាន នូវការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិក ក៏ដូចជារក្សាទំនាក់ទំនងផងដែរ។ ស៊េរីសិក្ខាសាលាទាំងនេះមានប្រធានបទដូចជា វគ្គគ្រប់គ្រងបម្រែបម្រួលបច្ចេកវិទ្យា វគ្គភាពជាអ្នកដឹកនាំទំនើប វគ្គហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ៕ល៕ BPC Group ប្តេជ្ញាចិត្តកសាងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សដើម្បីត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ពេលអនាគត ដោយការគិតឡើងវិញអំពីការងារខ្លួនឯង និងវិធីដែលបុគ្គលិករៀបចំខ្លួនដើម្បីទទួលបានជោគជ័យទាំងថ្ងៃនេះ និងថ្ងៃស្អែក។ BPC Group នឹងបន្តការវិនិយោគលើធនធានមនុស្ស និងបច្ចេកវិទ្យា ខណៈពេលដែលពង្រីកខ្លួនទៅក្នុងវិស័យថ្មីផ្សេងទៀត។