ទំនួលខុសត្រូវ​របស់​ក្រុមហ៊ុន

សុវត្ថិភាពការងារ ក្នុង ការដឹកជញ្ជូន

សុវត្ថិភាពការងារក្នុងការដឹកជញ្ជូនគឺជាការព្រួយបារម្ភចម្បងសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើងគ្រប់កម្រិត ។ ដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុន យានជំនិះនិងសំខាន់បំផុត និយោជិតរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំនូវ នីតិវិធីនៃការបើកបរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌនៃយានយន្ត។ យើងទំនាក់ទំនងយ៉ាង សកម្មជាមួយនិយោជិតរបស់យើងលើការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពផ្នែកដឹកជញ្ជូន។ ទិន្នន័យ និងមេរៀន ដែលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបានចែករំលែកជាមួយនិយោជិតរបស់យើងដូច្នេះយើងអាចស្វែងយល់ និងជៀសវាង កំហុសដែលកើតឡើងម្តងហើយ។ យើងក៏ផ្តល់រង្វាន់ដល់អាកប្បកិរិយាដែលគិតដល់សុវត្ថិភាពជាមួយ នឹងរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ផងដែរ។ គំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងនេះមិនត្រឹមតែរក្សាសុវត្ថិភាពអ្នកបើកបរ និងអ្នកពាក់ ព័ន្ធផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្លាស់ប្តូរអត្តចរិក និងការអនុវត្តរបស់អ្នកបើកបរ កែលម្អអាកប្ប កិរិយា និងបង្កើនជំនាញដើម្បីកសាងវប្បធម៌ "មានសុវត្ថិភាព" ផងដែរ។ ដូច្នេះ ជាមួយនឹងមូលដ្ឋានទាំង នេះ យើងអាចធានាបាននូវការដឹកជញ្ជូនទាន់ពេលវេលា និង "ទំនាក់ទំនងការងារប្រកបដោយសុវត្ថិ ភាព និងរីករាយ" ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យើង។

ត្រៀមខ្លួនជានិច្ចសម្រាប់អនាគត

ការផ្លាស់ប្តូរគឺគ្មានពេលបញ្ចប់និងជៀសមិនរួចឡើយ។ ដើម្បីឆ្លើយតបឱ្យប្រសើរឡើងនូវ ការសម្របខ្លួន ការរីកចម្រើនក្នុងយុគសម័យថ្មីនៃការផ្លាស់ប្តូរ យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងការផ្លាស់ប្តូរដែលមិនអាចទាយទុកជាមុន BPC Group បានបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់ដំណោះស្រាយប្រតិបត្តិការ អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ ក្រុមហ៊ុនតែងតែធានាឱ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនអាចបត់បែន ពង្រីក និងវិវឌ្ឍដើម្បីយកឈ្នះការប្រឈមដែលមិនទាន់អាចស្រម៉ៃបាន។ នៅឆ្នាំ 2021 BPC Group បានរៀបចំស៊េរីសិក្ខាសាលាជាបន្តបន្ទាប់។ អ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនជើងចាស់ត្រូវបានអញ្ជើញធ្វើជាគ្រូបង្វឹក ដើម្បីធានាឱ្យបាន នូវការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិក ក៏ដូចជារក្សាទំនាក់ទំនងផងដែរ។ ស៊េរីសិក្ខាសាលាទាំងនេះមានប្រធានបទដូចជា វគ្គគ្រប់គ្រងបម្រែបម្រួលបច្ចេកវិទ្យា វគ្គភាពជាអ្នកដឹកនាំទំនើប វគ្គហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ៕ល៕ BPC Group ប្តេជ្ញាចិត្តកសាងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សដើម្បីត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ពេលអនាគត ដោយការគិតឡើងវិញអំពីការងារខ្លួនឯង និងវិធីដែលបុគ្គលិករៀបចំខ្លួនដើម្បីទទួលបានជោគជ័យទាំងថ្ងៃនេះ និងថ្ងៃស្អែក។ BPC Group នឹងបន្តការវិនិយោគលើធនធានមនុស្ស និងបច្ចេកវិទ្យា ខណៈពេលដែលពង្រីកខ្លួនទៅក្នុងវិស័យថ្មីផ្សេងទៀត។

បន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែកសុខភាព សុវត្ថិភាព បរិស្ថាន

វាជាអាទិភាពចម្បងសម្រាប់ BPC Group ដើម្បីធានាថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនម្នាក់ៗ មានបរិយាកាសការងារល្អ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព សុខភាពល្អ និងគុណភាពជីវិត។ ដូច្នេះហើយ BPC Group រំពឹងថារាល់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់នឹងសម្រេចបាននូវភាពប្រសើរឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៃការអនុវត្តបែបបទ ផ្នែកសុខភាព សុវត្ថិភាព និងបរិស្ថាន។ នៅក្នុងឆ្នាំ 2021 BPC Group បានចាប់ផ្តើមគំនិតផ្តួចផ្តើមជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបំពាក់បំប៉នបុគ្គលិកគ្រប់រូបជាមួយនឹងការបណ្តុះបណ្តាល និងចំណេះដឹង ត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្នែក និងតត្រូវការអាជីវកម្ម ដើម្បីលុបបំបាត់ចោលនូវអាកប្បកិរិយា និងលក្ខខណ្ឌដែលមានហានិភ័យ ដើម្បីការពារខ្លួន និងក្រុមការងារ របស់ពួកគេ។ បន្ថែមលើនេះ ក្រុមហ៊ុនបានលើកកម្ពស់ការអនុវត្តការងារល្អបំផុតនៅកន្លែងធ្វើការ ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានជាអវិជ្ជមាន ដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពការងារ ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ខ្លួន។ ការអនុវត្តទាំងនេះគឺមានតម្លៃទៅគ្រប់កម្រិតបុគ្គលិកនៃ BPC Group និងបម្រើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅគ្រប់អាទិភាពដែលត្រូវអភិវឌ្ឍន។ BPC Group នឹងបន្តប្រតិបត្តិតាមនូវបែបបទការពារសុខភាព សុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលិកគ្រប់រូប និងសហគមន៍របស់ខ្លួនហើយធានាបាននូវការសម្រេចចិត្ត ដែលមិនផ្លាស់ប្តូរជាមួយនិរន្តរភាព និងការគ្រប់គ្រងយូរអង្វែង។

យើងរួមគ្នា ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំដឺកូវីដ -១៩

ក្នុងកំឡុងពេលរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ យើងប្តេជ្ញាថានឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគនេះ។

សុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការ - ក្រុមហ៊ុនយើងបានធ្វើតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតឹងរឹងក្នុងការការពារ និងរក្សាគម្លាតហើយមានធ្វើការសម្លាប់មេរោគ
ប្រចាំថ្ងៃនៅកន្លែងធ្វើការ។ លើសពីនេះទៅទៀត យើងបានតំឡើងម៉ាស៊ីនវ៉ាស់កំដៅ ម៉ាស៊ីនបាញ់អាល់កុលស្វ័យប្រវត្តិ និងម៉ាស៊ីនUV សំលាប់មេរោគនៅ
គ្រប់ជ្រុងនៃកន្លែងធ្វើការ។ បុគ្គលិកក៏ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើការពិនិត្យសុខភាពជាញឹកញាប់ និងប្រើប្រាស់សម្ភារៈការពារដែលលក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់ជូន។

ទំនួលខុសត្រូវសង្គម - ក្រុមហ៊ុនយើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាសមិទ្ធផលរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះត្រូវបានផ្តល់ឲ្យដោយសង្គម ដូច្នេះយើងនឹងធ្វើការចែករំលែក
ទៅឲ្យសង្គមវិញ។ ក្នុងកំឡុងពេលបិទខ្ទប់យើងបានចូលរួមចំណែកជារៀងរាល់ថ្ងៃនូវអំណោយប្រចាំថ្ងៃដល់សហគមន៍ក្រីក្រហើយយើងក៏បានរួមចំណែក
ជាអាហារ និងភេសជ្ជៈដល់កងកម្លាមងជួរមុខដើម្បីលើទឹកចិត្តក្នុងការលះបង់របស់ពួកគេក្នុងកំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតនេះផងដែល។

#safetyfirst #togetherwefightcovid